Департамент державної реєстрації та нотаріату

Міністерство юстиції України

Київ , Київ

27-03-2020 12:50

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" до приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_2 про визнання протиправними та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії,
встановив:
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк" (далі - ПАТ АБ "Укргазбанк") звернулось до суду з позовом, у якому просить:
1) визнати протиправними та скасувати рішення приватного нотаріусу Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_2 про державну реєстрацію припинення обтяжень з посиланням як на підставу на рішення апеляційного суду № 745/2341/15-ц від 17.09.2015:
№ 25001069 від 02.10.2015 про припинення обтяження №11449435 іпотекою нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 44-46, згідно договору іпотеки №8196 від 29.09.2008, посвідченого ПН КМНО Заєць І.О.;
№ 25001166 від 02.10.2015 про припинення заборони №11449485 на відчуження об'єкта нерухомості - земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 44-46, згідно договору іпотеки №8196 від 29.09.2008, посвідченого ПН КМНО Заєць І.О.;
2) скасувати реєстраційні записи, внесені приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_2 про державну реєстрацію припинення обтяжень з посиланням як на підставу рішення апеляційного суду № 745/2341/15-ц від 17.09.2015 щодо:
обтяження іпотекою №11449435 нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 44-46, згідно договору іпотеки №8196 від 29.09.2008, посвідченого ПН КМНО Заєць І.О.;
заборони №11449485 на відчуження об'єкта нерухомості - земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 44-46, згідно договору іпотеки №8196 від 29.09.2008, посвідченого ПН КМНО Заєць І.О.;
3) поновити запис про обтяження іпотекою №11449435 нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 44-46, згідно договору іпотеки №8196 від 29.09.2008, посвідченого ПН КМНО Заєць І.О., який було припинено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_2 з посиланням на рішення апеляційного суду № 745/2341/15-ц від 17.09.2015, та накласти обтяження за іпотекою на нерухоме майно - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 44-46, згідно договору іпотеки №8196 від 29.09.2008, посвідченого ПН КМНО Заєць І.О.;
4) поновити запис про заборону №11449485 на відчуження об'єкта нерухомості - земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 44-46, згідно договору іпотеки №8196 від 29.09.2008, посвідченого ПН КМНО Заєць І.О., який було припинено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_2 з посиланням на рішення апеляційного суду № 745/2341/15-ц від 17.09.2015, та накласти заборону на відчуження об'єкта нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 44-46, згідно договору іпотеки №8196 від 29.09.2008, посвідченого ПН КМНО Заєць І.О.
В обґрунтування позовних вимог зазначило, що оспорювані рішення прийнято відповідачем на підставі неіснуючого рішення суду, що стало наслідком відчуження предмету іпотеки третім особам. Зазначає, що дії відповідача протирічать положенням статті 46-1 Закону України "Про нотаріат" та пункту 5.1 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012.Встановлено, що 28.08.2008 між Відкритим акціонерним товариством акціонерним банком "Укргазбанк", правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк", та Відкритим акціонерним товариством трест "Київміськбуд-1" імені М.П. Загороднього укладено кредитний договір № 70 про надання кредиту в сумі 127050000,00 грн з терміном дії до 25.06.2009 (а.с. 15-17).
До указаного договору Сторони уклали ряд змін та доповнень в частині строків виконання та розміру кредиту (а.с. 18-24).
У якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між банком та Відкритим акціонерним товариством трест "Київміськбуд-1" імені М.П. Загороднього 29.09.2008 укладено договір іпотеки, відповідно до якого Іпотекодавець передав в іпотеку Банку як Іпотекодержателю земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 44-46 (а.с. 25-28).
Положеннями пункту 6.3 договору іпотеки від 29.09.2008 передбачено можливість Банку у випадку невиконання Іпотекодавцем зобов'язань по кредитному договору звернути стягнення на предмет іпотеки та його реалізацію за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса.
Договір іпотеки від 29.09.2008 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О.
Також, у зв'язку з посвідченням іпотечного договору, 29.09.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. накладено заборону відчуження земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 44-46, яка належить Відкритому акціонерному товариству трест "Київміськбуд-1" імені М.П. Загороднього до припинення чи розірвання договору (а.с. 29-32).
Під час судового розгляду справи з'ясовано, що рішенням господарського суду м. Києва від 01.03.2012 по справі №34/312 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21989289) частково задоволено позов Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк", стягнуто з Публічного акціонерного товариства трест "Київміськбуд-1" імені М.П. Загороднього (04209, м. Київ, вул. Лебединська, 6, ідентифікаційний код 04012655) на його користь заборгованість за кредитним договором №70 від 28 серпня 2008 року в сумі 176170035,84 (сто сімдесят шість мільйонів сто сімдесят тисяч тридцять п'ять грн. 84 коп.) гривень, з яких: 142050000 (сто сорок два мільйонів п'ятдесят тисяч) гривень заборгованість за кредитом, що підлягає достроковому стягненню; 29044360,27 (двадцять дев'ять мільйонів сорок чотири тисячі триста шістдесят грн. 27 коп.) гривень прострочена заборгованість по процентах; 5075675,57 (п'ять мільйонів сімдесят п'ять тисяч шістсот сімдесят п'ять грн. 57 коп.) гривень пені за несвоєчасну сплату процентів, а також 21 123 (двадцять одну тисячу сто двадцять три) грн. 31 коп. витрат по сплаті державного мита та 195 (сто дев'яносто п'ять) грн. 49 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
У рахунок погашення заборгованості Публічного акціонерного товариства трест "Київміськбуд-1" імені М.П. Загороднього за кредитним договором № 70 від 28.08.2008 року в сумі 176170035,84 (сто сімдесят шість мільйонів сто сімдесят тисяч тридцять п'ять грн. 84 коп.) гривень, звернуто стягнення на заставлене майно, зокрема: земельну ділянку загальною площею 0,8023 га, що знаходяться у Печерському районі м. Києва, по бульвару Дружби народів, 44-46, кадастровий номер 8000000000:82:277:0141 та належить ПАТ трест "Київміськбуд-1" імені М.П. Загороднього на праві власності (предмет іпотеки за договором іпотеки (без оформлення заставної) від 29.09.2008, укладеним між Відкритим акціонерним товариством акціонерним банком "Укргазбанк" та Відкритим акціонерним товариством трест "Київміськбуд-1" імені М.П. Загороднього, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського округу Заєць І.О., та зареєстрований в реєстрі за № 8196).
Разом з тим, згідно інформації із Державного реєстру прав, право власності на земельну ділянку загальною площею 0,8023 га, що знаходяться у Печерському районі м. Києва, по бульвару Дружби народів, 44-46, кадастровий номер 8000000000:82:277:0141 03.10.2015 зареєстроване за компанією "ЛіндМор Інкорпорейтед" на підставі договору купівлі-продажу №1087 від 03.10.2015. Також, на вказане майно було зареєстровано іпотеку за компанією "Кейтон Проджекстс ЛТД" (а.с. 33-34).
Обставини щодо реєстрації права власності на земельну ділянку за компанією "ЛіндМор Інкорпорейтед" виникли внаслідок прийняття приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_2 рішень:
№ 25001069 від 02.10.2015 про припинення обтяження №11449435 іпотекою нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 44-46, згідно договору іпотеки №8196 від 29.09.2008, посвідченого ПН КМНО Заєць І.О.;
№ 25001166 від 02.10.2015 про припинення заборони №11449485 на відчуження об'єкта нерухомості - земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 44-46, згідно договору іпотеки №8196 від 29.09.2008, посвідченого ПН КМНО Заєць І.О.
Підставою для прийняття указаних рішень зазначено рішення апеляційного суду м. Києва № 745/2341/15-ц від 17.09.2015
Дізнавшись про існування зазначених рішень, позивач звернувся до суду із даним позовом.Адміністративний позов задовольнити частково.
Скасувати рішення приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_2 № 25001069 від 02.10.2015 про припинення обтяження №11449435 іпотекою нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 44-46, згідно договору іпотеки №8196 від 29.09.2008, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О.
Скасувати рішення приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_2 № 25001166 від 02.10.2015 про припинення заборони №11449485 на відчуження об'єкта нерухомості - земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 44-46, згідно договору іпотеки №8196 від 29.09.2008, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О.
Джерело: https://opendatabot.ua/court/55102716-c0fc5d0a26dbc32a375838fa6c66963b

0 коментарів